• (044) 3347 7915 - 3348 2764 - 3348 1433

نفوذگر کریستال شونده

نفوذگر کریستال شونده

نفوذگر کریستال ساز پودری:

مواد نفوذگر کریستال شونده بر پایه مواد سیمانی و مواد شیمیایی واکنش پذیر است. این مواد با ایجاد واکنش شیمیایی، بتن را از عمق آببندی می نمایند. تأثیر آببندی ناشی از دو واکنش ساده است واکنش شیمیایی و واکنش فیزیکی. زمانیکه ذرات سیمان هیدراته می شوند واکنش بین آب و سیمان منجر به سخت شدن بتن و تشکیل توده صلب می شود. همچنین این واکنش محصولات فرعی تولید می نماید که بصورت آهک آزاد 3/5 درصد وزنی بتن را شامل می شوند و در منافذ موجود هستند و به حالت سکون در بتن می مانند.

آببندی کریستالی دسته دیگری از مواد شیمیایی را به مخلوط بتن می افزاید. زمانیکه مواد نفوذگر کریستال شونده در تماس با بتن قرار می گیرند. عوامل فعال آنها شروع به نفوذ در منافذ مویین می نمایند و فرآیند انتشار شیمیایی اتفاق می افتد. مواد شیمیایی آببندی کریستالی در بتن پخش می شوند و در دسترس محصول جانبی هیدراسیون بتن قرار گرفته و به واکنش شیمیایی اجازه وقوع می دهند. وقتی این دو گروه مواد شیمیایی (محصول جانبی هیدراسیون سیمان و مواد کریستالی) در حضور رطوبت در کنار هم قرار می گیرند واکنش شیمیایی اتفاق می افتد. در اثر این واکنش میلیون ها کریستال نامحلول تشکیل شده و لوله های مویین، ترکها و منافذ را مسدود می کنند. تشکیل این ساختار کریستالی تنها در حضور رطوبت اتفاق می افتد و لذا در منافذ، مجراهای مویینه و ترکهای حاصل از جمع شدگی تشکیل می شود. مواد نفوذگرکریستال شونده ساختار کریستالی تشکیل داده و بصورت یکپارچه با بتن درمی آیند و بتن را جزئی از سیستم آببندی می کنند. با ادامه انتقال مواد شیمیایی به آب، این رشته کریستالی بلندتر می شود و واکنش تا اتمام مواد شیمیایی کریستالی یا اتمام آب ادامه می یابد.

خواص و اثرات:

نفوذناپذیرسازی تمامی مقاطع بتنی، عدم جلوگیری از تنفس بتن، قابلیت کاربرد در تماس با آب آشامیدنی، قابلیت خود ترمیم شوندگی ترکها، مقاومت در محیط های اسیدی، قلیایی و یونهای مخرب شیمیایی،سرعت و سهولت اجرا.

ادامه مطلب

  • تاریخ ارسال : دوشنبه 3 آبان 1395 ساعت H.Heydarnasab - 17:34

واتراستاپ بنتونیتی

واتراستاپ بنتونیتی

این نوع واتراستاپ که مخصوص رفع نشت درزهای اجرایی و مقاطع بتن ریزی است با استفاده از پلیمرهای لاستیکی و بنتونیت با خاصیت ارتجاعی بسیار زیاد طراحی شده است که به صورت کنترل شده ای در هنگام تماس با آب متورم شده و مانع عبور آب از درزهای اجرایی و درزهای سرد خواهد شد.

ادامه مطلب

  • تاریخ ارسال : شنبه 25 اردیبهشت 1395 ساعت 17:19

واتر استاپ PVC

واتر استاپ PVC

نوار آببند ترموپلاستیک از جنس پی وی سی

ادامه مطلب

  • تاریخ ارسال : دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 ساعت H.Heydarnasab 10:17