• (044) 3347 7915 - 3348 2764 - 3348 1433

آرشیو ویدیوهای آموزشی و اجرایی

مقایسه مقاومت نمونه بتنی معمولی و نمونه بتنی مقاوم سازی شده با الیاف ↓

مقایسه مقاومت سازه بتنی معمولی و مقاوم سازی شده با الیاف کربن تحت اثر میز لرزه ↓

پوشش پلی یوریا ↓

تست کشش الیاف کربن CFRP ↓

تزریق مواد اپوکسی در ترک بتن ↓

ژل آببندی ↓

فوم آببندی ↓

واتراستاپ بنتونیتی ↓

واترپروف پودری بتن ↓

آببندی تزریقی ↓

تست خمیر کاشت میلگرد ↓

محافظ نما ↓

آنی گیر ↓

ابر روان کننده ↓