• (044) 3347 7915 - 3348 2764 - 3348 1433

واتراستاپ بنتونیتی

واتراستاپ بنتونیتی

این نوع واتراستاپ که مخصوص رفع نشت درزهای اجرایی و مقاطع بتن ریزی است با استفاده از پلیمرهای لاستیکی و بنتونیت با خاصیت ارتجاعی بسیار زیاد طراحی شده است که به صورت کنترل شده ای در هنگام تماس با آب متورم شده و مانع عبور آب از درزهای اجرایی و درزهای سرد خواهد شد.

تاریخ ارسال :شنبه 25 اردیبهشت 1395 ساعت 17:19