• (044) 3347 7915 - 3348 2764 - 3348 1433

کاشت میلگرد و بولت

کاشت میلگرد و بولت

کاشت میلگرد،انکر بولت، میله های فلزی و استیل در داخل بتن یا سنگ.

تاریخ ثبت پست :سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1395 ساعت 17:38