• (044) 3347 7915 - 3348 2764 - 3348 1433

ترمیم بتن

ترمیم بتن

ترمیم و مقاوم سازی سطوح کرمو، تخریب شده، محلهای کرگیری در سازه های بتنی و اکسپوز نمودن آنها با مواد پایه سیمانی و اپوکسی.

ادامه مطلب

  • تاریخ ارسال : شنبه 18 اردیبهشت 1395 ساعت 12:36