• (044) 3347 7915 - 3348 2764 - 3348 1433

روان کننده بتن

روان کننده بتن

ماده کاهنده آب و افزاینده کارایی بتن با قابلیت افزایش مدت زمان کارایی بتن در حالت خمیری می باشد.

جدول فوق لیست روان کننده های موجود این شرکت و مشخصات فنی آنها می باشد، برای مشاهده مشخصات کامل این روان کننده ها کاتالوگ جامع را دانلود نمایید

ادامه مطلب

  • تاریخ ارسال : دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 ساعت 09:39

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن

ماده کاهنده قوی آب و افزاینده قوی کارایی بتن در حالت خمیری با قابلیت تسریع زمان گیرش اولیه می باشد.

جدول فوق لیست فوق روان کننده های موجود این شرکت و مشخصات فنی آنها می باشد، برای مشاهده مشخصات کامل این فوق روان کننده ها کاتالوگ جامع را دانلود نمایید

ادامه مطلب

  • تاریخ ارسال : دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 ساعت 09:35

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن

ماده کاهنده بسیار قوی آب اختلاط بتن و افزاینده بسیار قوی کارایی با قابلیت حفظ کارایی بتن در حالت خمیری می باشد.

جدول فوق لیست ابرروان کننده های موجود این شرکت و مشخصات فنی آنها می باشد، برای مشاهده مشخصات کامل این ابرروان کننده ها کاتالوگ جامع را دانلود نمایید.

ادامه مطلب

  • تاریخ ارسال : دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 ساعت 09:10