• (044) 3347 7915 - 3348 2764 - 3348 1433

گالری تصاویر | پروژه های اجرا شده اخیر

آب بندی کولینگ پتروشیمی مهاباد | آب بندی کولینگ پتروشیمی مهاباد
آب بندی کولینگ پتروشیمی مهاباد
آب بندی کولینگ پتروشیمی مهاباد
استخر اداره اطلاعات ارومیه | آببندی با مواد پلیمری
استخر اداره اطلاعات ارومیه
آببندی با مواد پلیمری
آببندی بالکن های با آببند پلیمری | پروژه راد ارومیه
آببندی بالکن های با آببند پلیمری
پروژه راد ارومیه
آببندی چاله آسانسور | آببندی چاله های آسانسور در مسکن مهر فرخی ارومیه
آببندی چاله آسانسور
آببندی چاله های آسانسور در مسکن مهر فرخی ارومیه
آببندی مخازن بتنی | مخزن بتنی 2000مترمکعبی سرو
آببندی مخازن بتنی
مخزن بتنی 2000مترمکعبی سرو
آببندی مخازن بتنی | مخازن بتنی کارخانه چی چست گلوکز ارومیه
آببندی مخازن بتنی
مخازن بتنی کارخانه چی چست گلوکز ارومیه
آببندی استخر | استخر تغذیه ماهی شهرستان ارومیه
آببندی استخر
استخر تغذیه ماهی شهرستان ارومیه
آببندی استخر | استخر آب شور دهکده توریستی باری
آببندی استخر
استخر آب شور دهکده توریستی باری
آببندی مخازن بتنی | مخزن بتنی 5000 مترمکعبی نقده
آببندی مخازن بتنی
مخزن بتنی 5000 مترمکعبی نقده
آببندی مخازن بتنی | مخزن بتنی 5000 مترمکعبی روستای طرزیلو
آببندی مخازن بتنی
مخزن بتنی 5000 مترمکعبی روستای طرزیلو
آببندی مخزن بتنی | مخزن بتنی 500متر مکعبی جهتلو ارومیه
آببندی مخزن بتنی
مخزن بتنی 500متر مکعبی جهتلو ارومیه
آببندی مخزن | مخزن بتنی 2000 مترمکعبی کارخانه سیمان ارومیه
آببندی مخزن
مخزن بتنی 2000 مترمکعبی کارخانه سیمان ارومیه
آببندی و رنگ آمیزی استخر | مجتمع تفریحی امام علی ارومیه
آببندی و رنگ آمیزی استخر
مجتمع تفریحی امام علی ارومیه
آببندی مخازن بتنی | مخزن بتنی کارخانه سیمان ارومیه
آببندی مخازن بتنی
مخزن بتنی کارخانه سیمان ارومیه
آببندی استخر | استخر تغذیه ماهی شهرستان شوط
آببندی استخر
استخر تغذیه ماهی شهرستان شوط
آببندی استخر | استخر آب شیرین دهکده توریستی باری
آببندی استخر
استخر آب شیرین دهکده توریستی باری
آببندی استخر  | کارخانه ساسان شهد ارومیه
آببندی استخر
کارخانه ساسان شهد ارومیه
آببندی مخازن بتنی | مخازن بتنی شهرک صنعتی سلماس
آببندی مخازن بتنی
مخازن بتنی شهرک صنعتی سلماس
آببندی مخازن بتنی | مخازن آب کارخانه طلای زرشوران تکاب
آببندی مخازن بتنی
مخازن آب کارخانه طلای زرشوران تکاب
آببندی و رنگ آمیزی استخر | مجتمع تفریحی امام علی ارومیه
آببندی و رنگ آمیزی استخر
مجتمع تفریحی امام علی ارومیه
آببندی استخر | دانشگاه ارومیه (نازلو)
آببندی استخر
دانشگاه ارومیه (نازلو)
دریاچه پارک گلدیس ارومیه | آببندی به روش پلیمری
دریاچه پارک گلدیس ارومیه
آببندی به روش پلیمری
ایزولاسیون سقف با ماستیکهای پلی یورتان | سقف مجتمع تجاری پردیس ارومیه
ایزولاسیون سقف با ماستیکهای پلی یورتان
سقف مجتمع تجاری پردیس ارومیه
آببندی مخزن  | مخزن 5000متر مکعبی نقده
آببندی مخزن
مخزن 5000متر مکعبی نقده
آببندی و رنگ آمیزی استخر های شخصی | استخر ویلا ارومیه
آببندی و رنگ آمیزی استخر های شخصی
استخر ویلا ارومیه