• (044) 3347 7915 - 3348 2764 - 3348 1433

واتراستاپ بنتونیتی

این نوع واتراستاپ که مخصوص رفع نشت درزهای اجرایی و مقاطع بتن ریزی است با استفاده از پلیمرهای لاستیکی و بنتونیت با خاصیت ارتجاعی بسیار زیاد طراحی شده است که به صورت کنترل شده ای در هنگام تماس با آب متورم شده و مانع عبور آب از درزهای اجرایی و درزهای سرد خواهد شد.

واتراستاپ بنتونیتی

سالهاست استفاده از واتراستاپ های پی وی سی به منظور آببندی درزهای اجرایی و محل های قطع بتن متداول است.

ولی از آنجا که محل ثابت سازی واتراستاپ های پی وی سی در بین آرماتورها است(تصویر شماره 1 ) با گذشت چند سال از عمر سازه و بررسی شرایط آرماتورها و بتن مشاهده می کنیم آرماتورهای طولی و عرضی که در سمت آبگیر سازه قرار دارند به واسطه عبور آب از طریق درز سرد موجود بین مقاطع بتن ریزی شده و لوله های موئین ناشی از تبخیر آب بتن، دچار زنگ زدگی شده که در برخی از موارد با انبساط 6 الی 9 درصدی حجم رویه آرماتورها، بتن دچار ترک خوردگی می گردد. این نقصان عاملی جهت تشدید نفوذپذیری و کاهش شدید طول عمر سازه بتنی است. از سوی دیگر در صورت اجرای غیر اصولی این نوع واتراستاپ ها مشکلات مذکور نیز در حد قابل ملاحظه ای تشدید خواهند شد. لذا بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا برای رفع این نقائص در کشورمان که به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه احجام بسیار زیادی از سازه های آبی را در دست طراحی و ساخت دارد نقش موثری در افزایش زمان بهروری از سازه خواهد داشت.
امروزه تمامی کشورهای توسعه یافته و پیشرفته از واتراستاپ های هیدروفیلیک یا بنتونیتی برای آب بندی درزهای اجرائی و قطع بتن استفاده می کنند. این گونه واتراستاپ ها علاوه بر سهولت و سرعت بسیار زیاد در نصب فاقد نواقص فوق الذکر هستند.

واتراستاپ های هیدروفیلیک که شامل الاستومر ترموپلاستیک هستند مخلوطی از خاک سدیم نتونیت، کلسیم بنتوتیت، الاستومرهای ترموپلاستیک، بوتیل رابر و نیز پلی ایزوبوتیلن را در خود دارند که در تماس با آب بهترین نوع انبساط را ایجاد می کنند.

هنگامی که در اثر تماس این واتراستاپ با آب عمل هیدرولیز انجام می پذیرد، واتراستاپ بنتونیتی متورم شده و به صورت دائمی از عبور آب از درزهای مورد کاربرد ممانعت می نماید این نوع واتراستاپ برای انسداد درزهای عبور آب با انواع فشارهای کم یا زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. واتراستاپ بنتونیتی مانند یک سد از دسترسی سیال به آرماتورهای سمت آبگیر سازه جلوگیری به عمل می آورد. این مهم در محل اتصال کف و ستون ها هم به چشم می خورد. میزان تورم این نوع واتراستاپ پس از آب گیری سازه بتنی بعد از یک روز حدوداً 5-8 درصد و بعد از 28 روز بسته به میزان تخلخل بتن و مقاطع کاربرد حدود 35- 65 درصد می باشد.

از مزایای این نوع واتراستاپ ها نسبت به واتراستاپ های پی وی سی می توان به سهولت و سرعت نصب در مقاطع مورد نظر، عدم نیاز به جوشکاری یا اورلپ، عدم پارگی یا له شدگی در اثر شدت بن ریزی یا شوت بتن اشاره نمود.

همچنین حجم کم واتراستاپ های بنتونیتی امکان بسته بندی کوچک تر و مناسب را برآورده می سازد که منجر به کاهش هزینه های حمل و نگهداری خواهد شد.

  • تاریخ ارسال : شنبه 25 اردیبهشت 1395 ساعت 17:16
  • نویسنده : حیدرنسب - H.Heydarnasab
  • بخش : واتر استاپ بنتونیتی