• (044) 3347 7915 - 3348 2764 - 3348 1433

مکمل بتن

ماده افزودني مكمل بتن A.C.P که بخش اساسي مواد سازنده اش را ميكروسيليس، فوق روان كننده، واترپروف و كاتاليزور تشكيل مي دهد با هدف ارتقاء خواص در زمان ساخت به بتن اضافه مي گردد.

مکمل بتن

مكمل بتن (  A.C.P)

از جمله عوامل اصلي نفوذپذيري بتن مي توان به تبخير بخشي از آب اختلاط كه جهت حصول كارائي يا رواني بيشتر به بتن اضافه مي شود اشاره نمود كه به دليل عدم شركت در واكنش هيدراسيون از بتن تبخير شده و باعث ايجاد لوله هاي موئين زيادي در بتن خواهد شد. نهایتا آب و یونهای مخرب با مکانیزم اسمزی و بر اساس قانون لوله های مویین امکان نفوذ به داخل بتن و ایجاد اثرات مخرب پیدا می کند از سوی دیگر کسری فیلر سنگدانه ها و عدم استفاده از ريزدانه يا پر كننده مناسب است كه ما را ناگزير به مصرف سيمان بيشتر مي كند. سيمان اضافه با جذب آب از مخلوط بتن باعث افت کارایی بتن می گردد.لذا افزايش ميزان مصرف آب برای حفظ کارایی مد نظر قرار می گیرد که  نهايتا نفوذپذيري بتن را افزايش مي دهد. از سوي ديگر سيمان ميزان قلياي بتن را بالا برده و احتمال سرطاني شدن بتنA-A-R   را افزايش مي دهد.

  • تاریخ ارسال : پنج‌شنبه 9 اردیبهشت 1395 ساعت 11:28
  • نویسنده : حیدرنسب - H.Heydarnasab
  • بخش : افزودنی بتن