• (044) 3347 7915 - 3348 2764 - 3348 1433

حباب زای بتن

افزودني حباب زاي بتن براي كاهش نفوذپذيري و افزايش طول عمر بتن در برابر سيكل هاي تكراري يخبندان و ذوب به بتن افزوده مي شود. اين ماده با ايجاد حباب هاي ريز هوا به اندازه هاي معين و شكل زنجير هاي خواص فوق را ايجاد می­كند.

حباب زای بتن

حباب­زای بتن

از آنجا كه دسترسي به مصالح سنگي مناسب و سيمان مرغوب در تمام مناطق كشور ميسر نيست و جغرافياي گسترده كشور شرايط آب و هوايي متنوعي را بر نواحي مختلف حاكم مي سازد، همواره توليد بتن با كيفيت بالا و نفوذناپذير در برابر يونهاي مخرب (كه عمدتا ناشي از عوامل محيطي است) بدون بهره گيري از مواد افزودني امكان پذير نيست. لذا استفاده از مواد افزودني بتن در طرح اختلاط مي تواند راهكار مناسبي به منظور رفع نواقص و كمبودها باشد و اهميت استفاده از اينگونه مواد افزودني با توجه به اينكه بسياري از استانداردهاي معتبر جهاني مصرف آنها را در بتن الزامي دانسته اند، دوچندان مي گردد.

يكي از انواع موادافزودني بتن كه مي تواند در بهبود خواص بتن و مقاوم سازي آن نقش مؤثري را ايفا كند، ماده حباب­زای بتن (E.M.AIR) مي باشد اين افزودني با توجه به تكنولوژي خاصي كه در ساخت آن به كار گرفته شده است، مي تواند در برطرف نمودن نواقصي نظير نفوذپذيري، جداشدگي سنگدانه ها و يخ زدگي بتن بسيار مثمر ثمر باشد . در مواردي كه مقاومت بتن زياد نبوده و شرايط محيطي به نحوي است كه پايائي آن بسيار مهم مي باشد، افزودني حباب­زاي بتن كه جزء فعال و اصلي آن عامل اثر كننده بر سطح است مي تواند جذب سطح ذرات سيمان شده و با القاء بار الكتريكي منفي، سبب يكنواخت تر شدن و تثبيت پخش ذرات سيمان گردد و در نهايت به افزايش مقاومت بتن در سنين اوليه كمك شاياني مي كند.

همچنين ذرات سيمان قابليت تحرك بيشتري پيدا نموده و مازاد آب آزاد شده از اين فرآيند، صرف روان ساختن مخلوط گشته و كارايي بتن نيز افزايش مي يابد. بدين ترتيب درصورت استفاده از ماده افزودني حباب­زا متناسب با درصد هوا و مقدار سيمان، مي توان آب اختلاط بتن را بين 5 تا 15 درصد كاهش داد و اين امر خود به كاهش تبخير آب از بتن در نتيجه افزايش مقاوت فشاري، كاهش نفوذپذيري و كاهش انقباض بتن كمك شاياني مي نمايد . مهمترين كاربرد افزودني حباب­زاي بتن جلوگيري از يخ زدگي بتن و مقاوم سازي آن در مناطق سردسیر (بدون محدوديت دمايی) مي باشد . از دلايل يخ زدن بتن مي توان به ريزي بافت خمير سيمان اشاره نمود. اين بافت قابليت كشش مويينه زيادي دارد و آب فقط مي تواند با گذشتن از ميان خمير سيمان به سنگدانه ها برسد لذا خمير سيمان به واسطه انبساط ناشي از يخ زدن آب و ايجاد ترك به شدت آسيب مي پذيرد البته تخريب ناشي از يخ زدگي بتن با نفوذ آب از لوله هاي موييني كه در اثر آب انداختن بتن ايجاد مي شوند، تشديد خواهد شد .

استفاده از حباب زاي بتن در مراحل اوليه ، سبب تسريع واكنش هيدراسيون مي گردد .به طور كلي هر چه هيدراسيونب تن پيشرفته­تر باشد، مقاومتهاي بتن افزايش مي يابد و آسيب پذيري آن نيز كاهش خواهد يافت. از آنجاييكه يخ زدگي بتن سخت شده يك عمل تدريجي است كه به ميزان منافذ و لوله هاي مويين موجود در بتن بستگي دارد، در هنگام بروز پديده يخ زدگي، آب داخل بتن با بهره مندي از نيروي اسمزي به حباب­هاي هواي ايجاد شده انتقال يافته و انبساط ناشي از يخ زدن آب باعث ترك خوردن بتن نمي گردد .در صورتي كه بتن هاي فاقد حباب هوا به دليل يخ زدن و انبساط آب داخل بتن، دچار ترك خوردگي خواهند شد و اگر پس از ذوب شدن، يخ زدن مجدداً اتفاق بيافتد، انبساط بيشتري رخ مي دهد. لذا سيكل هاي تكراري يخ زدن و ذوب شدن اثر تجمعي بر روي بتن داشته و افزايش 9 درصدي حجم كه به واسطه يخ زدن آب رخ می­دهد باعث می­شود مقدار فشار منبسط كننده در بتن از مقاومت كششي آن تجاوز كرده، بتن آسيب ببيند.افزودني حباب زا با وارد نمودن مقدار كنترل شده اي از حبا بهاي ميكروسكوپي هوا به داخل بتن كه به صورت يكنواخت و زنجيره اي در آن پراكنده مي شوند

  • تاریخ ارسال : دوشنبه 6 اردیبهشت 1395 ساعت 10:11
  • نویسنده : حیدرنسب - H.Heydarnasab
  • بخش : افزودنی بتن